Vi kan hjelpe deg med å ta vare på uteområder og parker. Vår ekspertise ligger i drift og vedlikehold av parker, hager og rekreasjonsområder. Vi tilbyr opparbeidelse av tomter, prosjektutvikling av uterom, levering av steinprodukter, anleggsarbeid m.m. Alt fra legging og vedlikehold av natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt og lignende utføres av våre dyktige fagarbeidere. Vi har gjort opparbeidelse og vedlikeholdsjobber i blant annet hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg. En fast vedlikeholdsavtale med oss sikrer deg at grøntområder og uteanlegg alltid vil fremstå som ryddige, pene og trygge.