Våre arbeidsområder grøntanlegg

 • Plen legging
 • Ferdigplen
 • Terreng og landskapsforming
 • Beskjæring av trær og busker
 • Vedlikehold av utomhusanlegg

Våre arbeidsområder stein og grunnarbeider

 • Graving og transport
 • Snørydding og strøing
 • Belegningsstein og heller
 • Trapper
 • Kantstein
 • Forstøtningsmurer
 • Natursteinsarbeider:
  Skifer, Granitt, Brostein og Tørrmurer
 • Betongarbeider
 • Mur og flisarbeider

Grøntanlegg

 • Blågrønne løsninger for å møte klimautfordringene

Stein og grunnarbeider

 • Rehabilitering av dekker
 • Permeable dekker for å fange opp overvå.